Matka – najpiękniejsze słowo świata

Istnieją takie słowa, które w każdym człowieku wywołują szczególnie silne uczucia i emocje.

Matka – to jedno z nich. Najważniejsze z ważnych słów, znane we wszystkich językach świata i we wszystkich językach wymawiane najczęściej. Słowo oznaczające prawdziwą i bezwzględną miłość i taką samą wielka bezgraniczną wierność. Słowo przywodzące też nam wszystkim na myśl wielkie poświęcenie, troskę, oraz bezgraniczną ofiarność.

W dosłownym tłumaczeniu słowo matka to określenie rodzicielki – dawczyni życia, a także jego zarania. To również kobieta posiadająca własne dziecko. Utarło się jednak powszechnie słowa matka używać też w odniesieniu do wszelkiego rodzaju pierwowzorów i prototypów, które dają początek rozwoju przedmiotom, zjawiskom, czy ideom. Tak więc matka, to także źródło – matka natura, matka ziemia i matka żywicielka. Matka to także roślina, którą przeznacza się pod rozsadę, i przełożona zakonu żeńskiego. To również najważniejszy zawodnik w drużynie sportowej.

W literaturze motyw matki występuje niezwykle powszechnie i pojawia się w sposób znaczący w każdej literackiej epoce. Pojawiają się portrety matki bezgranicznie kochającej i matki cierpiącej - niezmiernie ważna jest też postać matki bohaterki. Niezwykle istotnym literackim motywem jest również postać złej i wyrodnej matki, a także matki morderczyni.

Po raz pierwszy motyw matki pojawia się już w mitologii. Gaja – to według wierzeń starożytnych greków pierwsza z matek – pramatka, rodzicielka wszystkiego, która powstała sama z siebie i zrodziła ziemię, niebo i góry dając życie naszemu światu.

W biblijną matką jest stworzona z żebra Adama Ewa. Ewa stała się symbolem pramatki – kobiety od której powstało życie na ziemi, będąc zarazem matką pierwszego zbrodniarza, gdyż jej synem był biblijny bratobójca Kain.

Portret matek kochających i cierpiących zarazem pierwszy raz ukazuje się czytelnikom w zamierzchłych czasach starożytnych. To mitologiczna Demeter i Niobe. Córka Demeter została uprowadzona przez Hadesa do podziemnych krain, Niobe zaś musiała patrzeć na okrutną śmierć czternaściorga swoich dzieci.

Matką najczęściej pojawiającą się w literaturze i sztuce jest biblijna postać Matki Boskiej, szczególnie chętnie ukazywana w literaturze średniowiecza, która koncentrowała się na historii i życiu bohaterów biblijnych, a zwłaszcza Świętej Rodziny.

Motyw matki odnalazł swoje miejsce również w malarstwie fascynując artystów wszystkich epok. Już w starożytnej Grecji matki malowano na ścianach świątyń, ich podobizny umieszczano także na ważnych przedmiotach użytkowych. W średniowieczu w sposób znaczący pojawia się wizerunek matki cierpiącej uwieczniony między innymi za pomocą Piety Michała Anioła i Giovanni Belliniego.

Matka radosna ukazana jest już w Starym Testamencie. To Matka Boska podczas zwiastowania. Portrety radosnych matek szczególnie upodobał sobie Stanisław Wyspiański, matka radosna była również chętnie wykorzystywanym motywem w malarstwie Olgi Poznańskiej.

Niezwykle ważnym motywem w polskiej literaturze i sztuce, a co najważniejsze w polskim życiu codziennym jest motyw Matki – Polki. Jednym z pierwszych twórców, którzy wykorzystali ten motyw był wielki polski wieszcz – Adam Mickiewicz. W jego wierszu „Do Matki Polki”, kierowanym do polskich matek, kreowany jest model wychowywania młodego polaka. W wierszu, matką jest także ojczyzna, która powinna swoje dzieci (obywateli) wychowywać na gorliwych patriotów, a także szczerych i uczciwych ludzi. Matka przygotowywać ma swoje dzieci do boju i do zwycięstwa, szykując je już od najmłodszych lat na niewole i śmierć. To szczególnie trudna rola Matki Polki w czasach częstych wojen, czy okupacji.

Potoczne określenie Matki Polki oznacza kobietę bezgranicznie poświęcającą się dla dobra swoich dzieci. Postać samo wystarczającą i niezwykle samodzielną. Matka – Polka to osoba wywodząca się z polskiego tradycjonalizmu, konserwatyzmu, a także z naszych narodowych katolickich wartości. To wzorzec naszej polskiej tradycyjnej kobiecości.

Polskie matki funkcjonujące współcześnie coraz częściej odbiegają od swojego stereotypu. Współczesna polska matka, to osoba dla której najważniejszym wyzwaniem i celem jest pogodzenie pracy zawodowej z utrzymaniem domu i rodziny, stąd przemęczone i zabiegane polskie mamy coraz rzadziej pozwalają sobie na posiadanie dużej rodziny. Walka o przetrwanie w trudnych realiach naszego kapitalizmu sprawia, że dzisiejsze matki koncentrują się głównie na utrzymaniu trudnej do zdobycia pracy i rozwoju zawodowym, poświęcając coraz mniej czasu swoim małym pociechom.

Wspaniałą okazja do wynagrodzenia naszym kochającym mamom ich codziennego trudu i poświecenia jest Dzień Matki – obchodzone w Polsce 26 maja święto, które powstało właśnie po to, by oddać miłość i szacunek dla naszych wspaniałych matek. Nie zapomnijmy tego dnia o tych, bez których nasze życie nie miałoby prawa istnienia, ofiarowując im choć trochę swojego czasu i symboliczny bukiet pięknych wiosennych kwiatów.